Program wyborczy

Szanowni Mieszkańcy

 

W związku z zarejestrowaniem przez komisję wyborczą Leszka Tabora - kandydata na Burmistrza Miasta
i Gminy Sztum oraz naszych kandydatów na radnych do Rady Miejskiej z Komitetu Razem dla Powiśla ,prezentujemy publicznie nasz program wyborczy dla sztumskiego samorządu na lata 2018 - 2023.
 
Ten program powstał w oparciu o duże doświadczenie i wiedzę o problemach mieszkańców kandydata na burmistrza Leszka Tabora, znajomość środowiskowych problemów naszych kandydatów na radnych, wielu rozmowach z mieszkańcami, konsultacjach z wieloma społecznymi liderami naszej społeczności.
 
Prosimy o zapoznanie się z programem, dyskusję,wszelkie uwagi i poparcie tego programu wyrażone oddaniem głosu  na Leszka Tabora - kandydata na Burmistrza Miasta i Gminy Sztum oraz kandydatów na radnych z naszego Komitetu Razem dla Powiśla.
 
Cele które chcemy osiągnąć, gdy myślimy o mieszkańcach naszej sztumskiej gminy, wyrażone są w naszym programowym haśle:
 
Lepsze życie w dobrej gminie
 
Zapraszamy na wybory 21 pażdziernika 2018 roku.
 
Komitet Wyborczy

Razem dla Powiśla