Program wyborczy

Szanowni Mieszkańcy

 

W związku z zarejestrowaniem przez komisję wyborczą Leszka Tabora - kandydata na Burmistrza Miasta
i Gminy Sztum oraz naszych kandydatów na radnych do Rady Miejskiej z Komitetu Razem dla Powiśla ,prezentujemy publicznie nasz program wyborczy dla sztumskiego samorządu na lata 2018 - 2023.
 
Ten program powstał w oparciu o duże doświadczenie i wiedzę o problemach mieszkańców kandydata na burmistrza Leszka Tabora, znajomość środowiskowych problemów naszych kandydatów na radnych, wielu rozmowach z mieszkańcami, konsultacjach z wieloma społecznymi liderami naszej społeczności.
 
Prosimy o zapoznanie się z programem, dyskusję,wszelkie uwagi i poparcie tego programu wyrażone oddaniem głosu  na Leszka Tabora - kandydata na Burmistrza Miasta i Gminy Sztum oraz kandydatów na radnych z naszego Komitetu Razem dla Powiśla.
 
Cele które chcemy osiągnąć, gdy myślimy o mieszkańcach naszej sztumskiej gminy, wyrażone są w naszym programowym haśle:
 
Lepsze życie w dobrej gminie
 
Zapraszamy na wybory 21 pażdziernika 2018 roku.
 
Komitet Wyborczy

Razem dla Powiśla

 

 

 

 

 

 

 

Rejestr kredytów

REJESTR KREDYTÓW ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ KOMITET WYBORCZY

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA POWIŚLA

82-400 CZERNIN

UL. JAŚMINOWA 1/5

ZBIGNIEW JAN ZWOLENKIEWICZ - CZERNIN - PEŁNOMOCNIK KOMITETU WYBORCZEGO

ELŻBIETA JANINA CZERKIES - RYJEWO - PEŁNOMOCNIK FINANSOWY KOMITETU WYBORCZEGO

 

l.p data wpisu nazwa banku udzielającego kredytu data udzielenia kredytu kwota kredytu oprocentowanie kredytu inne niż oprocentowanie koszty kredytu termin spłaty kredytu imiona i nazwiska poręczycieli kwota poręczenia poszczególnych poręczycieli dodatkowe informacje
                     brak wpisów w rejestrze

Kandydaci


HomeSzanowni Mieszkańcy!

Przed nami bardzo ważne miesiące decydujące o naszej przyszłości. Dzisiaj ogłoszono, że 21 października odbędą się wybory samorządowe - na ziemi sztumskiej także będziemy wybierać władze naszej samorządowej wspólnoty.„Razem dla Powiśla” jest społeczną i obywatelską inicjatywą od lat mającą w gminie i powiecie swoich przedstawicieli, którzy nigdy nie zawiedli zaufania. W mieście i gminie wybrani przez mieszkańców radni i burmistrz mieli decydujący wpływ na dobre zmiany, jakie zaszły w naszej Małej Ojczyźnie.W tych wyborach też wystartujemy. Chcemy pomnażać nasz wspólny dorobek, efekt pracy, którą razem z mieszkańcami wykonaliśmy. Niektóre środowiska próbują to zdyskredytować.

Szanowni Mieszkańcy!

Przedstawimy Wam kandydatów do samorządu godnych zaufania. W opinii mieszkańców udało nam się już wiele zrobić, ale są jeszcze sprawy, które trzeba zmieniać i doskonalić. Mamy taki realny program na najbliższą przyszłość. Będziemy Wam go przedstawiać i wsłuchiwać się w Wasze opinie. Dotrzemy do Waszych dusz i serc. Wasz głos jest najważniejszy! Symbol inicjatywy „Razem dla Powiśla” to splecione ręce w jednoczącym, braterskim geście, a kolory wyrażają różnorodność sympatii i zapatrywań mieszkańców. Ten symbol jest wyrazem naszych wartości i zasad: możemy się różnić, ale RAZEM działajmy dla dobra mieszkańców i naszej Małej Ojczyzny.

RAZEM dla POWIŚLA!

Leszek Tabor


Rejestr wpłat

REJESTR WPŁAT OD OSÓB FIZYCZNYCH NA RZECZ KOMITETU WYBORCZEGO KWOT

O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ ŁĄCZNIE OD JEDNEJ OSOBY FIZYCZNEJ

KWOTĘ MINIMALNEGO WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ

 

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA POWIŚLA

82-400 CZERNIN

UL. JAŚMINOWA 1/5

ZBIGNIEW JAN ZWOLENKIEWICZ - CZERNIN - PEŁNOMOCNIK KOMITETU WYBORCZEGO

ELŻBIETA JANINA CZERKIES - RYJEWO - PEŁNOMOCNIK FINANSOWY KOMITETU WYBORCZEGO

 

lp data wpisu data wpłaty imię (imiona) nazwisko miejscowość zamieszkania kwota wpłaty łączna kwota wpłat dodatkowe informacje
 1 2018-09-14  2018-09-13  Leszek Jan  Tabor Czernin 10 600,00 10 600,00  
 2 2018-09-24  2018-09-24
 Antoni

 Downarowicz

 Folwark
 1 000,00   2 300,00   
 3 2018-10-11  2018-10-11  1 300,00